Solbusy Euro 5 nadal dostępne!

Strona głównaAktualnościSolbusy Euro 5 nadal dostępne!

Na mocy decyzji Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 19 marca 2013 roku w sprawie sposobu ustalenia liczyb pojazdów zaliczanych do końcowej partii produkcji oraz wzorów dokumentów z tym związanych (Dz. U. poz. 389) Lider Trading Sp. z o.o. otrzymała prawo do sprzedaży 100 szt. łącznie autobusów z silnikami Euro 5. Klienci firmy mogą zatem nabywać tańsze i sprawdzone autobusy do 1. stycznia 2015 roku lub wyczerpania limitu.

 
 
Autor: zespół Lider Trading
Powrót