Zapytanie ofertowe w ramach projektu "Paszport do Eksportu"

Strona głównaFirmaDotacje UnijneZapytanie ofertowe w ramach pr...

Zapytanie ofertowe na opracowanie adaptacji dokumentacji konstrukcyjnej autobusu miejskiego SM 12DC03

w ramach projektu: „Rozwój Eksportowy Firmy Lider Trading poprzez wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu”, numer umowy: UDA-POIG.06.01.00-14-289/13-00

 

 

Zamawiający: Lider Trading Sp. z o.o. w Warszawie, ul. Znana 4B, 01-100 Warszawa

Zakres oferty:  Opracowanie adaptacji dokumentacji konstrukcyjnej autobusu miejskiego Lider Trading SM 12DC03na bazie autobusu SM12 o długości 10,500 mm polegającej na skróceniu jego długości do ok.. 9,900mm zgodnie ze specyfikacją stanowiącą załącznik nr 1 do zapytania.

Tryb konkursu:  Zapytanie ofertowe

Planowany termin realizacji: należy  wskazać termin realizacji zlecenia  liczony od dnia podpisania umowy.

Koszt całkowity:  wskazanie wartość netto lub brutto

Termin Płatności:  Harmonogram płatności

Sposób pozyskania informacji na temat oferty:  odpowiedź w formie oferty cenowej na papierze firmowym lub kontakt mailowy  z  pracownikiem  firmy Lider Trading Sp. z o.o.

 

 

Kryteria wyboru  oferty

Lp.

Nazwa

Sposób oceny

Maksymalna ilość punktów

1.

Cena netto

 • · Oferent, który zaoferuje najniższą cenę – 75 pkt.
 • · Oferent, który jako drugi zaoferuje najniższą cenę –  65 pkt.
  • · Pozostali Oferenci – 0 pkt.

75

2.

Termin realizacji

 • · Oferent, który gwarantuje najkrótszy termin realizacji otrzyma 15 pkt.
 • · Oferent, który gwarantuje 2 z kolei dłuższy czas realizacji  otrzyma 10 pkt.
  • · Pozostali oferenci – 0 pkt.

15

3.

Termin płatności

 • · Oferent, który zaoferuje najdłuższy  termin płatności – 10 pkt.
 • · Oferent, który jako drugi zaoferuje najdłuższy termin płatności – 5 pkt.
  • · Pozostali Oferenci – 0 pkt.

10

 

 

Razem

100

 

 

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

SM12DC03 – autobus miejski na bazie autobusu SM12 o długości 10500 mm

skrócony do długości 9900 mm.

 

Proces technicznego przygotowania:

Konstrukcja autobusu oparta jest na typie SM12 o długości 10,5 m. Całkowita długość autobusu bazowego wynosi 10600 mm. Osiągnięcie długości około 9900 mm należy osiągnąć przez skrócenie zwisu przedniego od 600 do 700 mm zachowując przy tym pełnowymiarowe stanowisko kierowcy oraz przednie drzwi zamienione z dwuskrzydłowych na jednoskrzydłowe. Podstawą do ocenienia wymiarów jest regulamin R107.06 EKG ONZ.

 

Zakres niezbędnych prac:

Zmiana długości autobusu SM12 z 10600 mm do wymiaru 9900 – 10000 mm

Skrócenie autobusu zostanie zrealizowane poprzez zmianę konstrukcji ramy w jej przedniej części oraz opracowanie zabudowy kabiny kierowcy, wykorzystując jak najwięcej już istniejących elementów z tworzywa sztucznego, laminatów z ABS oraz z PWS. W przedniej części należy zabudować drzwi jednoskrzydłowe w dwóch standardach. Pierwszy, drzwi otwierane do wnętrza sterowane pneumatycznie (MTS WABCO), produkcji RFWW Rawag, drugi odskokowo rozsuwne sterowane elektrycznie firmy VENTURA Systems. Zakres prac obejmuje: uzgodnienie kompletacji drzwi, ułożenie i połączenie wszystkich niezbędnych instalacji oraz zapewnienie zabudowy stanowiska kierowcy spełniającego wszystkie wymagania normatywne oraz zapewniające ergonomię i komfort pracy kierowcy.

 

Szczegóły:

Zmiana części przedniej ramy.

Obejmuje zmiany wynikające ze zmniejszenia wymiaru przy czym połączenie z częścią przedniego zawieszenia (wózek przedni) oraz pas przedni (ceownik) pozostają bez zmian. Zmianie ulega kratownica pozioma ramy oraz zabudowany na niej podest kierowcy.

 

Zmiana ścian bocznych i dachu autobusu

W związku ze skróceniem przedniej części ramy ulegną zmianie w tej części ściany lewa i prawa oraz dach autobusu. W lewej ścianie boczne okno kierowcy powinno pozostać bez zmian. Różnicę długości należy wyrównać nowym krótszym oknem usytuowanym bezpośrednio z oknem kierowcy. Z prawej strony wielkość wnęki drzwi i jej dopasowanie do istniejących mechanizmów jednoskrzydłowych może wymusić uruchomienie nowej o innym wymiarze długościowym szyby bocznej. Dach autobusu w przedniej części nie zawiera elementów utrudniających jego skrócenie.

 

Zmiana układu kierowniczego

Położenie przekładni kątowej względem pasa przedniego (ceownika) powinno pozostać bez zmian. Zmianie ulegnie położenie przekładni kierowniczej względem pasa przedniego, jednak względem osi przedniej (zawieszenia) musi pozostać w tym samym położeniu. To skutkuje zaprojektowaniem nowego wałka poziomego. Konieczna jest analiza kinematyki nowego układu kierowniczego. Układ wspomagania układu kierowniczego w sytuacji jak wyżej pozostanie bez zmian.

 

 

 

 

Położenie nagrzewnicy przedniej (frontboxu)

W części przedniej ramy pod podłogą montowana jest nagrzewnica stanowiska kierowcy. Położenie nagrzewnicy względem pasa przedniego (ceownika) powinno pozostać bez zmian. Zagwarantuje to niezmieniony system połączenia nadmuchów z przednią częścią nadwozia wykonanym z PWS „integralem”. Zaprojektowaniu podlega sposób mocowania, podwieszenia nagrzewnicy oraz wykonanie kanału zasilającego nagrzewnicę w świeże powietrza. Nagrzewnica nie posiada systemu recyrkulacji. Świeże powietrze pobierane jest z tylnej górnej części szyby bocznej kierowcy i sprowadzane tworzywowym kanałem oraz elastyczną rurą pod podłogę do nagrzewnicy przedniej. Elektryczne połączenie nagrzewnicy pozostanie bez zmian. Zmiany dotyczą instalacji w zakresie przejścia tunelem za kierowcą w instalacji ogrzewania (wodnej) i klimatyzacji (dachowej) prowadzonych dachem na część podpodłogową oraz przejście tunelu po nadkolu do kabiny kierowcy.

 

Analiza mocowania fotela kierowcy

Położenie fotela kierowcy powinno pozostać bez zmian względem pasa przedniego. Takie pozostawienie fotela gwarantuje zachowanie punktu „R”, a zatem nie staje się konieczne zmienianie położenia luster zewnętrznych. Nie wystąpi konieczność zmian homologacyjnych w cząstkówkach gdzie istotne jest położenie punktu „R” (lustra, oszklenie). Konieczność analizy położenia fotela wynika z zapewnienia jego pełnej regulacji oraz należy uwzględnić możliwość montażu dwóch podłokietników i funkcji obrotu. Szczegółowa analiza powyższego może nie potwierdzić zachowania współrzędnych punktu „R”. Zajdzie wtedy konieczność zmiany stanowiska kierowcy zachowując wymagania zgodne z normą PN-90/S-47013

 

Zmiana ściany tylnej kabiny kierowcy

Aktualnie ściana tylna kabiny kierowcy wykonana jest z tworzywa (ABS) i łączona jest z podłogą drewnianą za kierowcą. Po zmianie długości ściana tylna kabiny kończyć się będzie na nadkolu stalowym oklejonym antypoślizgową wykładziną podłogową. W górnej części łączy się z konstrukcją szafki nad kierowcą. Ten sposób połączenia powinien pozostać bez zmian. Nie wykluczamy zmiany tego połączenia i zaprojektowanie kompleksowe tylnej i górnej części kabiny kierowcy. Propozycja pozostawienia bez zmian połączenia w górnej części z szafką kierowcy wynika z tego, że nie powstanie konieczność zmian w wyposażeniu szafki nad głową kierowcy oraz wiązek elektrycznych.

 

Mocowanie drzwi kabiny kierowcy

W aktualnym rozwiązaniu drzwi kabiny kierowcy obracają się na wykonywanym wg własnej dokumentacji rurowym zawiasie, którego w celu stabilizacji górna część łączona jest z systemem sufitowym. W projekcie istnieje możliwość pozostawienia tego rozwiązania lub jego zmiana. W tym wypadku istnieje pełna dowolność. Wymagane jest tylko zapewnienie stabilnej i niezawodnej pracy zawiasu. Swobodne bez nadmiernych oporów otwieranie oraz stabilne mocowanie drzwi kabiny kierowcy. Drzwi kabiny kierowcy wykonane są z laminatu PWS z nakładką ABS. Na drzwiach mocowana jest szyba ochronna. Pozostawienie niezmienionych drzwi kierowcy jest możliwe przy założeniu, że ewentualne zmiany skompensuje się szafką środkową „konsolą”. Konsola jest wykonana z laminatu PWS z nakładką płaską z ABS lub wypukłą z PWS, zamiennie w zależności od wymaganego przez klienta wyposażenia stanowiska kierowcy.

 

Analiza zabudowy stanowiska kierowcy i otoczenia kierowcy

Zmiana długości autobusu nie powinna mieć istotnego wpływu na zabudowę urządzeń obsługiwanych przez kierowcę. Po wykonaniu projektu wstępnego i zakresu zmian, szczególnie kabiny kierowcy niezbędna jest analiza położenia wszystkich elementów. Wskazane jest pozostawienie, ewentualna niewielka modyfikacja położenia elementów obsługiwanych przez kierowcę.

 

Zmiana położenia akumulatorów i wyłącznika głównego

W aktualnym rozwiązaniu akumulatory i wyłącznik główny prądu położone są pod siedzeniem kierowcy pod podłogą za przednią lewą klapą boczną na zwisie przednim. Po zmianie długości zwisu nie będzie miejsca na montaż akumulatorów. Należy określić nowe położenia akumulatorów i głównego wyłącznika prądu. Akumulatory mogą być montowane wewnątrz autobusu z zachowaniem następujących zasad. Niepalna izolowana od przestrzeni pasażerskiej obudowa, z wentylacją na zewnątrz. Główny wyłącznik prądu powinien znajdować się jak najbliżej akumulatorów i być dostępny z zewnątrz autobusu. Projekt powinien przewidzieć miejsce i sposób montażu wiązki elektrycznej między tablicą , nowym położeniem akumulatorów. Projekt wiązki zasilającej pozostaje po stronie Lider Trading.

 

Zakres prac powinien obejmować:

 1. Dokumentację 3d konstrukcji stalowej autobusu
 2. Dokumentację 3d podzespołów i części zabudowy kabiny kierowcy. Modele nowych wersji laminatów i szyb.
 3. Dokumentację 3d części i wsporników koniecznych do ich montażu
 4. Dokumentację 3d instalacji ogrzewania, klimatyzacji i wentylacji oraz niezbędnych do ich prowadzenia detali i uchwytów.
 5. Wyznaczenie miejsca oraz sposobu uchwytowania wiązek elektrycznych
 6. Dokumentację 2d przeznaczoną dla produkcji do poprawnego wykonania detali i podzespołów zgodnie z możliwościami technologicznymi firmy Lider Trading w Solcu Kujawskim. Dla detali wykonywanych w kooperacji zapewnienie wymaganej przez kooperantów dokumentacji i ustalenie warunków technicznych zapewniających spełnienie założonych wymagań. Wybór zakładów kooperujących musi zostać uzgodniony lub zostanie wskazany przez Lider Trading. Rysunki złożeniowe 2d powinny zawierać wykaz normatywnych elementów złącznych oraz wytyczne do klejenia, w miejscach gdzie ono występuje.
 7. Instrukcje montażu i obsługi jeżeli wystąpią nowe wymagające instrukcji rozwiązania. Szczególne dotyczy nowych rozwiązań montażu i sterowania drzwi.
 8. Nadzór projektanta nad wykonaniem prototypu.
 9. Wykonanie poprawek i wydanie docelowej dokumentacji konstrukcyjnej i montażowej 3d i 2d oraz list kompletacyjnych w zakresie obejmującym zmiany w montowanych podzespołach.

10. Odbiór projektu nastąpi po wykonaniu prototypu i jego pełnym uruchomieniu w Solcu Kujawskim.

11. Projekt musi zapewnić zgodność z regulaminem R107 EKG ONZ oraz normą PN-90/S-47013.

 

 Data aktualzacji:28.05.2015