Kontakt

Strona głównaKontakt

Lider Trading Sp. z o.o.

ul. Znana 4B
01-100 Warszawa

 

Zakład produkcji autobusów:
Lider Trading Sp. z o.o.
Oddział Solec Kujawski
ul. Powstańców 7
86-050 Solec Kujawski

 

Sekretariat

tel. + 48 52 387 95 30

fax. + 48 52 387 95 53

e-mail:              


                                             

1
 

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie 
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000109141   Regon: 690693313

NIP: 813-30-86-861

Wysokość kapitału zakładowego wynosi 2.800.000 PLN

 


 

Autor: zespół Lider Trading