Polityka Jakości

Strona głównaFirmaPolityka Jakości

 

Podstawowym narzędziem służącym do doskonalenia jakości autobusów marki Solbus jest system zarządzania jakością ISO 9001, który polega na ciągłym podnoszeniu jakości produktów poprzez systemowe uwzględnianie uwag oraz  informacji od klientów w systemie produkcyjnym oraz konstrukcji autobusów.https://solbus.com.pl/admin/inc/tiny_mce/themes/advanced/img/trans.gif

Naszym celem jest utrzymanie wiodącej pozycji na rynku krajowym, przy stałym wzroście zaufania i zadowolenia klientów, pracowników oraz innych zainteresowanych stron.

Naszą dewizą jest harmonijne współdziałanie z lokalnym środowiskiem, dalszy rozwój Firmy oraz ciągłe doskonalenie procesów i warunków pracy.

 

 Zobowiązujemy się do:

- wytwarzania autobusów i świadczenia usług serwisowych spełniających wymagania i oczekiwania klientów, 

- spełnienia wymagań prawnych,

- ciągłego doskonalenia działań dotyczących jakości, środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.

  

https://solbus.com.pl/admin/inc/tiny_mce/themes/advanced/img/trans.gifAutor: zespół Lider Trading