Dotacje Unijne

Strona głównaFirmaDotacje Unijne

 

DOTACJE NA INNOWACJE

 

 „Rozwój eksportowy firmy Lider Trading poprzez wdrożenie Planu rozwoju eksportu”

 

Firma Lider Trading Sp. z o.o. uzyskała dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu „Rozwój eksportowy firmy Lider Trading poprzez wdrożenie Planu rozwoju eksportu” w ramach Działania 6.1 „Paszport do eksportu” osi priorytetowej 6 Polska gospodarka na rynku międzynarodowym, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013.

 

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

 

 

Intensywność wsparcia: 58,98% kosztów kwalifikowanych na przygotowanie Planu Rozwoju eksportu.

Intensywność wsparcia: 55,29% kosztów kwalifikowanych na wdrożenie Planu rozwoju eksportu

Kwota dofinansowania: 302 075,57zł 

 

 

Autor: zespół Lider Trading